Cennik

Stawki, których używam to:

Rozmowa wstępna: € 70,- 

Terapia dla osób dorosłych (około 2 godzin): € 120,-

Terapia dzieci / młodzieży (około 1 godziny): € 80,- 

Jestem członkiem stowarzyszenia zawodowego Holenderskie Stowarzyszenie Terapeutów Regresji i Reinkarnacji (NVRT). W związku z tym różni ubezpieczyciele zdrowotni opłacają terapię (częściowo) z dodatkowego ubezpieczenia.

Poniżej znajduje się link do zwrotu kosztów na ubezpieczyciela. Skonsultuj się ze swoim zakładem opieki zdrowotnej, które zwroty dotyczą Ciebie.